Продавач-консултант
Пловдив
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Продавач-консултант

Пловдив длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

“Хюманита” АД, ЕИК-204352129, седалище гр.Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, адрес на управление: ул.”Цар Калян” №8, ет.4, офис 6, длъжностно лице - отговорник за защита на личните данни и контакт Теменужка Костадинова Андреева тел 032 396 392 и-мейл: andreeva@humanita.net, наричано за кратко “Хюманита” или “Дружеството”, е “администратор на лични данни”, по смисъла на: Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г., в сила от 25.05.2018 г. /Регламента/ и на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, и останалото приложимо право на Европейския съюз и Република България.

Описание на позицията

Фирма Humanita Ltd търси да назначи Продавач консултант за един от своите магазини.

Изисквания към кандидата

• Завършено средно образование
• Желание за работа в търговията с дрехи
• Желание за работа с различни типове хора
• Умения за ефективна комуникация
• Умения за работа в екип
• Позитивно излъчване и настроение


Изисквания към длъжността :

• Приемане и спазване на Фирмените ценности
• Консултирате клиентите и предлагате дрехи и аксесоари в магазина
• Оказвате професионално обслужване на клиентите на каса и в търговските зали
• Рекламирате текущи намаления, раздавате рекламни брошури
• Раздавате рекламни флаери на клиентите на магазина
• Подреждате дрехите според изискванията и стандартите на фирмата
• Поддържате добър естетически вид и хигиена на работното място

Ние ви предлагаме:

• Трудов договор, фирмено обучение и възможности за кариерно развитие в развиваща се компания
• Мотивиращо трудово възнаграждение, обвързано със специална бонусна схема за постигнати резултати
• Работа в позитивен и добър екип в динамична среда

Документи за кандидатстване :

• Актуална автобиография
• Актуална снимка

Контакт ще бъде осъществен само с кандидатите, одобрени след предварителния подбор по документи. Документите на всички кандидати ще бъдат разглеждани в условията на строга конфиденциалност. Данните, които предоставяте са лични и се обработват при спазване на действащото българско законодателство.
Ако обявата представлява интерес за Вас, моля попълнете и върнете подписано Уведомление за поверителност, което се намира в Политика за защита на лични данни.

Virtual Career Days