Силвър Стар Моторс ЕАД
Технически сътрудник за Мерцедес--Бенц
гр. София
длъжност на пълно работно време

Технически сътрудник за Мерцедес--Бенц

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Моторс ЕАД е новият официален представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, започваме масирана кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако не се „губите”, когато имате няколко документа и папки пред себе си,

ако имате достатъчно аналитичен подход и внимание към детайла,

ако успявате да постигате поставените цели и спазвате стриктно срокове,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Моторс ЕАД, като:
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ЗА МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ

Отговорности

- Проверяване, описване и архивиране на фактури (от Даймлер АД или друг доставчик), договори, протоколи, складови разписки, CMR-та и др.
- Обработване на документи за обявяване вноса на автомобили и регистрацията им за отделните дилърства
- Ежедневна работа със специализирани софтуерни продукти (вкл. SAP)
- Осъществяване на непрекъсната комуникация с финансово-счетоводния отдел на компанията и с фирми за Еко-такси
- Следене и актуализиране на ценовите листи на автомобилите

Изисквания и необходими умения

- Владее много добре английски и/или немски език (основно за превод на ценови листи и фактури)
- Притежава завършено висше образование
- Има предишен опит на административна позиция
- Работи отлично с MS Office, вкл. Excel
- Е самоорганизиран, дисциплиниран и е с добра езикова култура

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати с възможност за стартиране в кратки срокове.

Ние Ви предлагаме

- Ще бъдете назначени на трудов договор при 8-часов работен ден и 25-дневен платен годишен отпуск
- Ще усвоите работа с различни специализирани софтуери (вкл. SAP)
- Ще имате възможност за кариерно развитие в зависимост от демонстрирания потенциал
- Ще получите шанса да работите за генералния представител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо за България
- Ще работите в екип от професионалисти в своята област


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstarmotors.eu, като посочите референтния номер на позицията (TAss_Sf_0718), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Освен в случай на изрично писмено възражение от Ваша страна, по реда, посочен в Политика за защита на лични данни, подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от две години от подаването на кандидатурата. Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.
Virtual Career Days