Заварчик
Габрово
длъжност на пълно работно време

Заварчик

Габрово длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Фирма ЛИМК ООД търси да назначи - заварчик с опит.

Предлагаме:
- постоянен трудов договор;
- редовно заплащане на работното възнаграждение;
- коректни отношения;

Ако проявявате интерес, моля кандидатствайте с автобиография и телефон за връзка.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните представени от Вас са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и гарантираме конфиденциалност на кандидатурата.

Virtual Career Days