За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Офис Мениджър
София
длъжност на пълно работно време

Офис Мениджър

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ дава подслон и временна грижа за деца без родители.

Отговорности


За да обезпечи развитието на административните процедури и политики във фондацията, планираме да назначим доказан професионалист в офис и административни дейности на позиция:

Офис Мениджър

Роля и отговорности:
• Развива и прилага действащите административни политики, процедури и системи на фондация „За Нашите Деца“
• Отговаря за административното обслужване на централния офис на фондация „За Нашите деца“ – кореспонденция, регистри, заповеди, управление на договори, имущество и други
• Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност
• Отговаря за доставките на стоки и услуги. Организира и провежда процедури за избор на доставчик
• Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри
• Участва в управлението на автопарка на организацията
• Управлява стажантската програма в отдел „Администрация“
• Провежда въвеждащо обучение на новоназначените служители за правилата на работа с оборудването в организацията
• Разработва, организира и провежда инструктажи, периодични медицински прегледи и други необходими мерки, съгласно ЗБУТ
• Участва в месечни обходи по събиране на дарителски кутии

Изисквания и необходими умения


Професионални компетенции:
• Висше образование – в релевантна специалност
• Умения за администриране и координация на процеси
• Професионален опит в управление на административни процеси
• Умения за работа в екип

Личностни качества и умения:
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Отлични умения за писмена и устна комуникация
• Свидетелство за управление на МПС, категория В

Ние Ви предлагаме

Организацията предлага:
• Работа в организация, отдадена на кауза
• Работа във високо-мотивиран и професионален екип
• Коректни трудово-правни взаимоотношения
• Обучения за личностно и професионално развитие


Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората...
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства...
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно...

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 20 юни. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.
Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“, на a.vrachanska@detebg.org или 0882 336 485.
Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Virtual Career Days