ВИЛЛАН
Инженер, конструктор
Стара Загора
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Инженер, конструктор

Стара Загора full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

„Виллан” ЕООД има дългогодишен опит в следните дейности: изработка на алуминиеви и PVC конструкции, стъклени козирки, специални конструкции за обществени и жилищни сгради, доставка и монтаж на автоматични и револверни врати.

www.villan-bg.com

Responsibilities

1. Разработва конструкция по задание на клиента.
2. Съгласува конструкцията с технологичните изисквания.
3. Съдейства за непрекъснато подобряване на конструкциите на отделните детайли и изделия с оглед повишаване на техните експлоатационни качества.
4. Съхранява конструктивната документация, чертежи, схеми, спецификации на детайли, възли.
5. Следи за спазването на действащите външни и вътрешни инструкции, правилници и нормативни документи.
6. Отговаря за нивото на техническите решения и икономическата им целесъобразност.
7. Отговаря за качеството на цялата конструктивна документация, възложена му от прекия ръководител.

Requirements and necessary skills

1. Висше инженерно образование в област строителство.
2. Компютърна грамотност - работа с Auto CAD, MS Office приложения, Internet.
3. Свидетелство за управление на МПС - предимство.
4. Умения за организиране на работния процес.
5. Опит на същата или сходна позиция ще се счита за предимство.

We offer

1. Mного добри условия на труд.
2. Възможност за професионално развитие.
3. Дългосрочна реализация.
Virtual Career Days