Casino Technology AD
50 - 300 служителя Кандидатстване
Консултант внедряване и поддръжка на система за управление Оракъл
София
длъжност на пълно работно време

Консултант внедряване и поддръжка на система за управление Оракъл

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Внедряване на модули в Оракъл и Оракъл „Фюжън“ за:
* управление на производствени процеси;
* управление на наличности в склад и продуктова база данни;
* управление на човешки ресурси;
* управление на финансово -счетоводни процеси;
* поръчки към клиенти;
* администриране на процеси след имплементацията, отстраняване на възникнали проблени;
* комуникация с администраторите на отделните модули.

Изисквания и необходими умения

- завършено висше образование;
- минимум една година практически опит при внедряването на облачно и локално базирани Оракъл приложения;
- отлично владеене на английски и арабски език;
- сертификати от преминати обучения от Оракъл;
- работа с MS Office, база данни, SQL
- отлична работа в екип;
- отговорност;
- отлични комуникативни умения.
Virtual Career Days