Отличник ЕООД
Преподавател по български език и литература
София
почасово

Преподавател по български език и литература

София почасово

Описание на позицията

Образователен център "Отличник" предлага свободна работна позиция за преподавател по български език и литература. Изискванията за кандидата са:
- висше образование по специалност "Българска филология";
- практически опит в работата с деца в прогимназиален и гимназиален етап на обучение;
- педагогическа правоспособност;
- желание, амбиция, енергия, позитивен дух за преподавателска дейност.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност и само с одобрените кандидати ще се осъществи връзка.

See in Zaplatomer.bg