Силвър Стар Ритейл ЕАД
Автобояджия за Мерцедес-Бенц
Варна
длъжност на пълно работно време

Автобояджия за Мерцедес-Бенц

Варна длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Ритейл ЕАД е оторизиран дилър и сервиз на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо, с локации в София, Пловдив и Варна. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако имате “лека ръка“,

ако желаете да повишите своята квалификация в областта на бояджийната дейност,

ако искате да работите при много добри условия на труд, пълни осигуровки и 25-дневен платен годишен отпуск,

ние Ви очакваме в разширяващия се екип на Силвър Стар Ритейл ЕАД, локация Варна като:
АВТОБОЯДЖИЯ ЗА МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ

Отговорности

- Извършване на лаково-бояджийски дейности, в т.ч. шлайфане, китосване, полагане на лаково покритие по външни и вътрешни повърхности на автомобилната каросерия и полиране
- Спазване на технологията и предписанията на производителя и доставчиците на материали и консумативи
- Изпълняване на ремонтите точно, в поръчания обем, вкл. подготовка
- Попълване на необходимите вътрешнофирмени документи и съблюдаване на мерките за безопасност при работа

Изисквания и необходими умения

- Предишен опит при работа с водоразтворими бои (минимум 1 година)
- Познания за работа с автолакове и бояджийска техника
- Мотивация за дългосрочна ангажираност и обучение
- Завършено средно образование
- Комуникативност, адаптивност и организираност

Като предимство при подбора по документи ще имат кандидати, които притежават валидни сертификати за преминато обучение за автобояджии/подготовчици.

Ние Ви предлагаме

- Ще можете допълнително да увеличавате размера на възнаграждението си в зависимост от качеството и бързината на работа
- Ще бъдете на постоянен трудов договор (след изтичане на изпитателния срок) на 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица
- Ще работите с екологичи бои и лакове, в екип от професионалисти в своята област
- Ще имате регулярни обучения (на място и в София), според стандартите на Даймлер АД-производител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо за България
- Ще получите възможност за дългосрочно и сигурно сътрудничество

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstar.bg, като посочите референтния номер на позицията (Paint_Vn_0818), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Освен в случай на изрично писмено възражение от Ваша страна, по реда, посочен в Политика за защита на лични данни, подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от две години от подаването на кандидатурата.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.
See in Zaplatomer.bg