Маркетинг Солюшънс ЕООД
Инженер специалност ПГС (ССС)
Косово
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Инженер специалност ПГС (ССС)

Косово full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Маркетинг Солюшънс ® е агенция за подбор на персонал, кариерно консултиране и обучения. Специализирани сме в подбора на персонал за: търговски компании, софтуерни компании, банки, маркетинг, агенции за маркетингови проучвания, заведения за хранене и др.
Нашият клиент е една от най-големите строителни компании в България, лидер в екологичното и инфраструктурното строителство. За свой обект в Република Косово, компанията търси технически ръководител:

ИНЖЕНЕР СПЕЦИАЛНОСТ ПГС (ССС)
място на работа: Косово

Responsibilities

ИЗИСКВАНИЯ

- Свободно ползване на английски език;
- Tрудов стаж като технически ръководител във високото строителство - минимум 5г.
- Образование – висше строително образование с образователно - квалификационна степен "магистър" и специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или „промишлено и гражданско строителство“ (ССС/ПГС);
- Компютърна грамотност и умения- AutoCAD, MS Office;
- Способности за работа в екип, ръководни умения, комуникативност;
- Организираност, прецизност, лоялност.

Requirements and necessary skills

ОТГОВОРНОСТИ

- Организира, ръководи и контролира изпълнението на Строително Монтажните Работи на строителната площадка на поверените му подобекти;
- Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация на обекта;
- Осъществява организация, разпределение и контрол на кадровия ресурс и механизацията;
- Контролира изпълнението на сключените договори с доставчици на стоки и услуги, като следи за качеството на изпълняваните работи, спазването на сроковете, количеството на извършваните работи;
- Отговаря за спазването на здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч. и за използването на личните предпазни средства от работниците;
- Планира и изготвя заявки за необходими за строителството ресурси - работници, материали, механизация и др.;

We offer

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Отлично заплащане
• Постоянен трудов договор
• Отпуски: съгласно трудовото законодателство
• Бонуси, свързани с постигнатите резултати
• Разходите за квартира, пътуване, телефон и храна са за сметка на работодателя
See in Zaplatomer.bg