Strabag
50 - 300 служителя Apply
Ръководител обект пътно строителство (м/ж)
Sofia
full-time

Ръководител обект пътно строителство (м/ж)

Sofia full-time

About us

Защото успехът възниква от съвместната работа.
Като европейски технологичен концерн за строителни услуги ЩРАБАГ изпълнява всяка година хиляди съоръжения по целия свят, събирайки заедно правилните хора, материали и оборудване на точното място и в точното време. Това не би било възможно без работа в екип – отвъд географските граници и организационни единици.

Станете част от нашия екип!

За нашето представителство в България / гр. София търсим кандидат за следната позиция:

Ръководител обект пътно строителство (м/ж)
Job-ID: BG-2018-025352

Responsibilities

- Планиране и управление на изпълнението на строително-монтажни работи в областта на пътното строителство съгласно стандартите на компанията
- Спазване на поставените технически и финансови цели
- Контрол върху строителния процес и финансовия резултат на обекта
- Изготвяне на работни калкулации за строителния обект
- Оптимално и своевременно осигуряване на необходимите машини и материали при спазване на вътрешнофирмените правила
- Координиране на машини, персонал и подизпълнители
- Отчитане на изпълнените строително-монтажни работи
- Периодично изготвяне на доклади и координиране на работния процес по отношение на техническото изпълнение и персонала с груповото ръководство

Requirements and necessary skills

- Завършено висше инженерно образование в областта на транспортното строителство
- Опит в изпълнението на инфраструктурни проекти: пътно строителство, изграждане на водоснабдителни и канализационни системи - мин. 5 години
- Умения за изготвяне на строителни графици и контролиране на спазването им
- Компютърна грамотност
- Владеенето на английски и/ или немски език е предимство
- Опит в работата със софтуер за калкулации/ отчитане
- Организационни и координационни умения
- Умения за работа в екип
- Умения за водене на преговори
- Самостоятелност
- Ангажираност и умения за отстояване на собствената позиция

We offer

Ние предлагаме динамична работа, възможности за професионално обучение и развитие, както и целесъобразно заплащане. При интерес моля да ни изпратите чрез бутона "кандидатстване" Вашите документи за кандидатстване, като посочите Вашите данни за контакт и прикачите Вашата автобиография, съдържаща данни за образование и професионален опит.

Уведомяваме Ви, че съгласно Общ регламент за защита на личните данни GDPR, в сила от 25.05.2018г., за целите на настоящия подбор обективно получаваме достъп до Ваши лични данни: име, контактни данни (телефон и/ или имейл), образование и професионален опит. (Забележка: специфични лични данни като пол, семейно положение, националност и др. извън изброените по-горе не са необходими за целта, поради което не следва да ни ги предоставяте).
Събираните от нас лични данни ще бъдат обработвани само за целите настоящия подбор и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите предвидени със закон или акт на компетентен държавен орган. Същите ще бъдат обработвани и съхранявани в нашата система в продължение на 12 месеца от датата на изтичане на обявата.
С подаването на Вашата кандидатура Вие давате Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие данните да бъдат събирани, обработвани, съхранявани съгласно гореописаните цели за посочения период.
Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време след подаване на кандидатурата по същия лесен и достъпен начин през системата, като същите ще бъдат незабавно заличени от нас.
See in Zaplatomer.bg