Strabag
50 - 300 служителя Кандидатстване
Строителен техник на обекта (м/ж)
София
длъжност на пълно работно време

Строителен техник на обекта (м/ж)

София длъжност на пълно работно време

За нас

Защото успехът възниква от съвместната работа.
Като европейски технологичен концерн за строителни услуги ЩРАБАГ изпълнява всяка година хиляди съоръжения по целия свят, събирайки заедно правилните хора, материали и оборудване на точното място и в точното време. Това не би било възможно без работа в екип – отвъд географските граници и организационни единици.

Станете част от нашия екип!

За нашето представителство в България / гр. София търсим кандидат за следната позиция:

Строителен техник на обекта (ж/м)
Job-ID: BG-2018-123131

Отговорности

- Оперативно ръководене на строителните дейности под ръководството на ръководителя на обекта;
- Пряко отговаря за изпълнението на работата от поверените му строителни групи;
- Документира, следи и контролира разходите на строителния обект;
- Спазване на зададена производителност при планиране на ресурси;
- Следи за своевременни заявки на материали, машини, инструменти и др. на обекта;
- Управление на човешки и машинни ресурси;
- Приема извършената работа по количество и качество и отчита изпълнението на строителството;
- Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали;
- Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др.;
- Планира самостоятелно работата си в рамките на поставените срокове, в съответствие с поставените задачи.

Изисквания и необходими умения

- Техническо образование – мин. строителен техникум;-
- Сходен професионален опит – 3 години;
- Познаване на нормативната база в строителството;
- Базова компютърна грамотност;
- Възможност за пътувания в страната;
- Желание за работа в екип;
- Лоялност към ръководителя и отговорно отношение към поставените задачи;
- Динамична личност с готовност за работа, ориентирана към постигането на поставените цели.

Ние Ви предлагаме

Ние предлагаме динамична работа, възможности за професионално обучение и развитие, както и целесъобразно заплащане. При интерес моля да ни изпратите чрез бутона "кандидатстване" Вашите документи за кандидатстване, като посочите Вашите данни за контакт и прикачите Вашата автобиография, съдържаща данни за образование и професионален опит.

Уведомяваме Ви, че съгласно Общ регламент за защита на личните данни GDPR, в сила от 25.05.2018г., за целите на настоящия подбор обективно получаваме достъп до Ваши лични данни: име, контактни данни (телефон и/ или имейл), образование и професионален опит. (Забележка: специфични лични данни като пол, семейно положение, националност и др. извън изброените по-горе не са необходими за целта, поради което не следва да ни ги предоставяте).
Събираните от нас лични данни ще бъдат обработвани само за целите настоящия подбор и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите предвидени със закон или акт на компетентен държавен орган. Същите ще бъдат обработвани и съхранявани в нашата система в продължение на 12 месеца от датата на изтичане на обявата.
С подаването на Вашата кандидатура Вие давате Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие данните да бъдат събирани, обработвани, съхранявани съгласно гореописаните цели за посочения период.
Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време след подаване на кандидатурата по същия лесен и достъпен начин през системата, като същите ще бъдат незабавно заличени от нас.
See in Zaplatomer.bg