Human Capital Store
Барман/ка /частен клуб/
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
Teleperformance Greece