ИИС Интернеш.Инф.Системс ЕООД
Старши JAVA програмист
Sofia
full-time

Старши JAVA програмист

Sofia full-time

About us

Фирма ИИС Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД със седалище в град София разработва софтуерни продукти за външни клиенти. Ние сме малка фирма, която се занимава с разработки на различни платформи и програмни езици. Вече 18 години имаме съвместна работа с немска софтуерна фирма, каято разработва софтуер за немски държавни структури.

Responsibilities

Държим на професионални знания, лоялност и много добра екипна работа.

Requirements and necessary skills

. програмиране на Java
. работа с двете операциони среди Windows и Linux/Unix
. програмиране с бази данни SQL-Server, Oracle
. работа в среда Eclipse
. добро владеене на английски език
Опит със следните технологии ще се приема за предимство:
. с WildFly, Jboss
. с BPMN, DMN , NATS, JFrog Artifactory, Vaadin, Maven
. в Client-Server технологии
. със SVN
. със SOAP
. с TCP-IP мрежи

We offer

Нашите служители имат възможност да участват в реални разработки, които се внедряват в немската държавна администрация.
See in Zaplatomer.bg