ИИС Интернеш.Инф.Системс ЕООД
Старши JAVA програмист
София
длъжност на пълно работно време

Старши JAVA програмист

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фирма ИИС Интернешънъл Информейшън Системс ЕООД със седалище в град София разработва софтуерни продукти за външни клиенти. Ние сме малка фирма, която се занимава с разработки на различни платформи и програмни езици. Вече 18 години имаме съвместна работа с немска софтуерна фирма, каято разработва софтуер за немски държавни структури.

Отговорности

Държим на професионални знания, лоялност и много добра екипна работа.

Изисквания и необходими умения

. програмиране на Java
. работа с двете операциони среди Windows и Linux/Unix
. програмиране с бази данни SQL-Server, Oracle
. работа в среда Eclipse
. добро владеене на английски език
Опит със следните технологии ще се приема за предимство:
. с WildFly, Jboss
. с BPMN, DMN , NATS, JFrog Artifactory, Vaadin, Maven
. в Client-Server технологии
. със SVN
. със SOAP
. с TCP-IP мрежи

Ние Ви предлагаме

Нашите служители имат възможност да участват в реални разработки, които се внедряват в немската държавна администрация.
See in Zaplatomer.bg