Силвър Стар Моторс ЕАД
Оперативен счетоводител
гр. София
full-time

Оперативен счетоводител

гр. София full-time

About us

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, започваме масирана кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако оперативното счетоводство e Вашето призвание,

ако умеете да се самоорганизирате и стриктно да спазвате срокове,

ако сте комуникативен, аналитичен, мотивиран и сте екипен играч,

във връзка с пенсиониране на наш колега,
ние Ви очакваме в екипa на Силвър Стар Моторс ЕАД, като:
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Responsibilities

- Осчетоводяване на първична счетоводна документация и равняване на счетоводни сметки/салда, съгласно МСС
- Активна работа с финансово-счетоводен софтуер
- Месечно засичане на сметки и вземане на счетоводни операции
- Участие в изготвяне и подаване на ДДС и Интрастат
- Включване в други активности на Финансово-счетоводен отдел

Requirements and necessary skills

- Предишен опит като опертивен счетоводител, мин. 3 години
- Завършено висше образование с финансово-счетоводна насоченост
- Езикови познания по английски език за обработка на документация и писмена кореспонденция
- Опит при работа с ERP системи и Excel
- Енергичен, отговорен и с желание да повишава своята квалификация

We offer

- Ще работите на 8-часов работен ден с полагаем 25-дневен платен годишен отпуск
- Ще придобиете задълбочени познания при работа със специализиран/и софтуер/и
- Ще получите възможност за развитие на професионалните си умения в компания с международни стандарти на работа
- Ще имате шанса да работите за генералния представител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо за България
- Ще си сътрудничите с екип от професионалисти в своята област


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstarmotors.eu, като посочите референтния номер на позицията (Acc_Sf_0918), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Освен в случай на изрично писмено възражение от Ваша страна, по реда, посочен в Политика за защита на лични данни, подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от две години от подаването на кандидатурата.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.
See in Zaplatomer.bg