Поверително
Придружител / Личен асистент за дете със СОП
София
длъжност на непълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Придружител / Личен асистент за дете със СОП

София длъжност на непълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Търсим придружител / личен асистент за момче на 8 години със СОП (специални образователни потребности), което тази година ще бъде във втори клас.

Детето е с диагноза Дефицит на вниманието и хиперактивност.

Ролята на придружителя ще е да води детето на училище (в Дианабад) и да стои с него в клас по време на учебните часове, както и да му помага с изпълнението на зададената домашна работа. Заетостта е 6 работни часа дневно.

See in Zaplatomer.bg