Регионална здравна инспекция Смолян
"Инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол" - 2 щ.бр.
Смолян
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer.bg