Регионална здравна инспекция Смолян
"Инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол"
Смолян
full-time
Between 500 and 1000 bgn

"Инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол"

Смолян full-time Between 500 and 1000 bgn

Responsibilities

Ефективен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, стоки, продукти и дейности със значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда.

Requirements and necessary skills

Минимални изисквания професионален бакалавър - Инспектор по обществено здраве, химия или екология. Да познава Закона за здравето, Законите и други нормативни документи, свързани с дейността, Устройствения правилник на РЗИ, Закона за държавния служител.
See in Zaplatomer.bg