Регионална здравна инспекция Смолян
"Инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол"
Смолян
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

"Инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол"

Смолян длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

Ефективен здравен контрол на обекти с обществено предназначение, стоки, продукти и дейности със значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда.

Изисквания и необходими умения

Минимални изисквания професионален бакалавър - Инспектор по обществено здраве, химия или екология. Да познава Закона за здравето, Законите и други нормативни документи, свързани с дейността, Устройствения правилник на РЗИ, Закона за държавния служител.
See in Zaplatomer.bg