Регионална здравна инспекция Смолян
"Старши инспектор" дирекция "Медицински дейности"
Смолян
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
See in Zaplatomer.bg