Пластимо АД
Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
Самоков
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer.bg