За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Главен Счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Главен Счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.

Отговорности

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.
И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

Главен Счетоводител

• Управлява регулярна счетоводна отчетност на организацията, съобразена с изискванията на законодателството, нуждите на управленската и дарителската отчетност и отчетност към институциите - НАП, БНБ и др.
• Осигурява оперативна дейност на фондацията по отношение на разплащания по банков и касов път с доставчици, клиенти и персонал.
• Организира финансовото управление и контрол.
• Подпомага мениджмънта в планиране, прецизиране и мониторинг на бюджети и подготвяне на предложения.
• Подпомага вземането на решения, приоритизиране и рационално разпределение на ресурсите, чрез събиране и предоставяне на навременна, актуална и релевантна финансова информация.
• Управлява счетоводния екип.

Изисквания и необходими умения

Професионални компетенции:
• Висше образование, специалност „Икономика“
• Минимум 3 години професионален опит като счетоводител
• Опит в работа с бюджети
• Опит в работа с проектно отчитане
• Познава българското счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство
• Познава изискванията на общинските администрации и тяхната финансова политика и единен финансов стандарт
• Умения за изработване на аналитични справки и отчети
• Компютърна грамотност (MS Excel – ниво напреднал; MS Office програми; познаване на Бизнес Навигатор е предимство)
• Познания по английски език (предимство)

Личностни качества и умения:
• Аналитичност
• Внимание към детайлите
• Отлични умения за писмена и устна комуникация
• Умения за работа в екип
• Способност за планиране, организиране и контрол на собствената работа
• Способност за ефективна работа със служители на различни управленски нива в организацията
• Тактичност, отговорност, проактивност и самостоятелност, творчество и инициативност, лоялност, честност

Ние Ви предлагаме

Организацията предлага:
• Работа в организация, отдадена на кауза
• Работа във високо-мотивиран и професионален екип
• Коректни трудово-правни взаимоотношения
• Обучения за личностно и професионално развитие

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората...
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства...
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно...

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 28 септември. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.
Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, генералист „Човешки ресурси“ на имейл m.danova@detebg.org или тел. 0889 508 587.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
See in Zaplatomer.bg