Практикант
София
стаж на непълно работно време

Практикант

София стаж на непълно работно време

Отговорности

Адвокатска кантора бнт Нойперт Иванова и колеги обявява свободна позиция за практикант.
Моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на български език.

Място на работа: София

Област: Юридически услуги

Работно време: Частично

Изисквания и необходими умения

- Чужд език: английски или немски
- Компютърна грамотност
- Взет семестриален изпит по търговско право
- Готовност за работа при частично работно време
- Траен интерес към гражданското и търговското право
- Съвестност, колегиалност, отговорност

Ние Ви предлагаме

- Перспектива за развитие в млада международна правна кантора
- Уважение към личностните качества и професионалните умения на колегата
- Адекватно заплащане при социално осигуряване
Teleperformance Greece