Булкарп ООД
Кранист
Sofia
full-time

Кранист

Sofia full-time

Job Description

Основна дейност на фирма "Булкарп" ООД е изграждане на обекти от промишленото и гражданско строителство, пътната, благоустройствена и енергийна инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда.
Ръководният екип е сформиран от опитни мениджъри, добили опит при изграждането и разработването на множество обекти от посочените сфери.

Изисквания към кандидатите:
- Документ за правоспособност като кранист
- Трудов стаж – минимум 2 години работа с кулокран

Фирмата предлага:
- Трудов договор
- Пълни здравни и социални осигуровки
- Осем часов работен ден, заплащане за извънреден труд след работния ден
- Осигурена леглова база при необходимост

тел. за връзка : 0896 32 93 40

Teleperformance Greece