Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Експерт по социални услуги и работа с целевата група
Гр. Банкя
длъжност на пълно работно време
Teleperformance Greece