Силвър Стар Ритейл ЕАД
Автотенекеджия за Мерцедес-Бенц
гр. Бургас
длъжност на пълно работно време

Автотенекеджия за Мерцедес-Бенц

гр. Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Ритейл ЕАД е оторизиран дилър и сервиз на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо, с локации в София, Пловдив, Варна и Бургас. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако имате достатъчно познания за автомобилите,

ако желаете да повишите своята квалификация в областта на тенекеджийната дейност,

ако искате да работите при много добри условия на труд, пълни осигуровки и 25-дневен платен годишен отпуск,

ние Ви очакваме в новосформиращият се екип на Силвър Стар Ритейл ЕАД, локация Бургас като:
АВТОТЕНЕКЕДЖИЯ ЗА МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ

Отговорности

- Извършване на ремонтни дейности, в т.ч. разкомплектоване и комплектоване, изчукване, заваряване, напасване, възстановяване на детайли, рязане и т.н.
- Спазване на технологията и предписанията на производителя на автомобили - Даймлер АД
- Изпълняване на ремонтите точно, в поръчания обем
- Попълване на необходимите вътрешнофирмени документи
- Съблюдаване на мерките за безопасност
- Работа с различни уреди и инструменти за заваряване, разпъване и др.

Изисквания и необходими умения

- Предишен опит като автотенекеджия (минимум 2 години) през последните 5 години
- Интерес към дългосрочна ангажираност в компанията
- Задължително завършено основно образование
- Комуникативност, адаптивност, организираност
- Желание за придобиване на нови знания и умения
- Валидна шофьорска книжка

Като предимство при подбора по документи ще се считат:

- предишен опит при работата със стенд за разпъване и различни уреди и инструменти за заваряване (миг-маг, електродъгово, газокислородно и др.)
- актуален сертификат за преминато обучение на заварчици на плочи (листов материал), за заваряване на металите (черни и цветни) и PDR-метод.

Ние Ви предлагаме

- Ще бъдете на постоянен трудов договор (след изтичане на изпитателния срок) с 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица
- Ще се докоснете до световни, ноу-хау стандарти в автомобилния бранш
- Ще имате обучения в страната (вкл. за работа с високо- и свръхвисокоякостна стомана) според стандартите на Даймлер АД - производител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо
- Ще получите възможност за дългосрочно и сигурно сътрудничество
- Ще работите с модерни, специализирани електроинструменти в екип от професионалисти в своята област


Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език, като посочите референтния номер на позицията (Т_Bs_1018), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Освен в случай на изрично писмено възражение от Ваша страна, по реда, посочен в Политика за защита на лични данни, подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от две години от подаването на кандидатурата.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.
Teleperformance Greece