Astrea Recruitment
Главен Ръководител Производство за Печатница
София
длъжност на пълно работно време

Главен Ръководител Производство за Печатница

София длъжност на пълно работно време

За нас

Астреа е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни. Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги консултираме и напътстваме при вземането на важни решения.
Нашите партньори се увеличават всеки ден и тяхното удовлетворение е най-добрата визитна картичка за нас.

Отговорности

Отговорности:
* Управлява и носи отговорността за производственото планиране и изпълнението на цялостния производствени процес в компанията; координира работата на всички производствени звена;
* Участва в определянето на стратегията, политиките и целите на предприятието;
* Планира, организира и контролира производствените процеси в съответствие с краткосрочните и дългосрочните цели на дружеството;
* Ръководи, координира и контролира цялостната производствена дейност;
* Контролира изготвянето и изпълнението на заявките за материали, необходими за изпълнението на поръчките;
* Осъществява контрол за техническата и оперативна подготовка на работа в различните производствени звена и осигуряване на техническа и технологична документация и материални ресурси;
8 Създава и координира изпълнението на производствените процедури и следи за спазването на продуктовите стандарти както и за ефективното изпълнение на всички операции на контрол;
* Организира и контролира поддръжката на машините и съоръженията в производствените звена;
* Участва в процесите на планиране и вземане на решения за усъвършенстване на производствените процеси;
* Контролира разходите и ефективността на производствените процеси с цел оптимално използване на ресурсите;
* Финално одобрява назначаване или освобождаване на работници, както и участието в мероприятия за повишаване на професионалната квалификация на работещите в производствените звена.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:
* Висше техническо образование, предпочита се специалност, приложима в полиграфията;
* Професионален опит – минимум 3 години на сходна ръководна длъжност;
* Английски език на добро работно ниво;
* Отлични организационни умения;
* Отлични комуникационни умения;
* Способност да ръководи и мотивира екип;
* Откритост, честност и лоялност към дружеството;
* Позитивно отношение и умения за поставяне на ясни, конкретни, измерими и постижими цели и задачи на подчинените.

Ние Ви предлагаме

Клиентът ни предлага:
* Отлично възнаграждение и бонусна система;
* Отлични условия на работа в динамична и развиваща се компания с мотивиран екип от професионалисти;
* Въвеждащо обучение и последващи професионални обучения;


Ако позицията представлява интерес за вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат, не се колебайте и ни изпратете Вашата Автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата DP_MDr).

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Услугата за кандидата е напълно безплатна!

Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.
(Astrea Recruitment. - reg No 1809).
Teleperformance Greece