ACSIOR
50 - 300 служителя Кандидатстване
Консултант/Администратор на Приложения за обслужване на клиенти от хелпдеск
София
длъжност на пълно работно време

Консултант/Администратор на Приложения за обслужване на клиенти от хелпдеск

София длъжност на пълно работно време

За нас

АКСИОР EООД е водеща ИТ компания, специализирана в областта на разработка и внедряване на клиентски ориентирани софтуерни приложения и системна интеграция и поддръжка на информационни системи. Във връзка с разширяване на дейността си компанията търси да назначи Консултант/Администратор на Приложения.

Отговорности

1. Работа с клиенти и партньори по телефона и имейл по поставени проблеми и диагностицирането им.
2. Водене на кореспонденция на български и английски език с екипите по техническа поддръжка.
3. Умения за идентифициране на възникнал технически проблем, анализ и намиране на решение. Ескалиране на проблема до отдели по техническа поддръжка в България и чужбина, проследяване до намиране на решение.
4. Работа с клиентска база данни, използване на приложенията от MS Office за автоматична кореспонденция с множество адреси.
5. Регистрация на нови клиенти, работа с различни партньорски системи по регистрация. Въвеждане на данни за клиенти в клиентска база данни.
6. Поддържане на постоянни данни за обекти на партньори в различни софтуерни приложения, комуникацията им до клиентите от клиентската база данни.
7. Следване на различни процедури по регистрация, съгласуване на данни и включване на нови клиенти в комуникация с партньори.
8. Ориентация в клиентска инфраструктура и отдалечено обслужване на софтуерни инсталации.
9. Провеждане на дистанционно обучение на клиенти за работа със софтуерни приложения.
10. Извършване на отдалечена инсталация и преинсталация на софтуер, диагностика на проблеми, актуализации.
11. Тестване на нови версии и актуализации на софтуер, импортни и експортни процедури, взаимодействие с клиенти и партньори.
12. Водене на документация за софтуерни решения, версии и актуализации.
13. Изготвяне на спецификации и работа с данни в различни формати – EDIFACT, XML, IDOC и др.

Изисквания и необходими умения

1. Операционни системи – Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2003 – 2008
2. Бази данни – MS SQL, MS Access
3. Офис приложения – MS Office, OpenOffice
4. Програмиране – базови знания

Квалификация, умения и опит:

1. Образователна степен бакалавър или магистър в областта на икономика, информационни технологии, компютърни системи,
информатика, технически науки или еквивалентни.
2. Владеене на английски език; писмено и говоримо.
3. Умения за екипна работа.
4. Умения за самообучение.
5. Опит при проследяване на технически проблеми, намиране и осъществяване на адекватни решения.
6. Умение за водене на ясно и коректно написана кореспонденция на български и на английски.
7. Търпение при изслушване на клиенти, вникване в проблемите и формулиране на решения.

Ние Ви предлагаме

- предизвикателна позиция в динамична работна среда и интересни проекти
- обучение и сертификация по определени продукти
- възможност за професионална реализация в областта на информационните технологии
- конкурентно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати

Ако обявената позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете подробна автобиография с актуална снимка чрез бутон "Кандидатстване". Моля, посочете референтния номер КА_2018 на позицията, за която кандидатствате.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Teleperformance Greece