За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Специалист Развитие на партньорства
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Специалист Развитие на партньорства

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.
И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

Специалист „Развитие на партньорства"

Отговорности

• Изготвя план за развитие, ангажиране и обгрижване на партньорствата, за които отговаря.
• Изработва презентации и взема участие в срещи с потенциални дарители.
• Привлича нови и поддържа регулярни контакти със съществуващи дарители, отговаря за комуникацията с тях.
• Приема постъпили дарения в Центъра и издава благодарствени писма.
• Отговаря за поддържането на актуална база данни с контакти на дарителите.
• Подпомага Регионалния мениджър в управлението на индивидуални и корпоративни дарители, съдейства за организирането на фондонабирателни събития и кампании.
• Гарантира сигурна среда за клиентите и екипите в Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“.
• Води каса и касова отчетност. Участва в изготвянето на дарителски отчети.
• Участва активно в организирането на събития и логистичния процес.
• Участва в изготвянето на необходимата документация в различни конкурси и проекти, в които се включва организацията.
• Управлява имейл кореспонденцията на Центъра
• Подпомага осигуряването на административните и техническите дейности свързани с пълноценното функциониране на Центъра.
• Поддържа актуализирана информацията за бази данни.

Изисквания и необходими умения

Професионални компетенции:
• Висше образование
• Свидетелство за управление на МПС, категория В
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Опит в набирането на индивидуални и корпоративни партньори
• Опит във водене на делова кореспонденция
• Организационни умения – администриране и координация на процеси

Личностни качества и умения:
• Конструктивна комуникация
• Водене на преговори
• Работа в екип
• Проактивност
• Гъвкавост

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор.
• Благоприятна работна атмосфера.
• Колегиални отношения.
Teleperformance Greece