Сиби
Редактор – юрист
Sofia
full-time

Редактор – юрист

Sofia full-time

About us

Сиби е специализирано издателство за правна литература, основано през 1990 г. През тези години ние спечелихме много читатели, на страниците на нашите книги се изявиха силни автори, името „Сиби“ стана известно. Това се случи най-вече, защото създадохме добър екип, който работи професионално и безкомпромисно.

Responsibilities

∙ редакция и участие в съставителство на сборници с нормативни актове и съдебна практика;
∙ поддържане и актуализиране на бази данни с нормативни актове и работа с юридически софтуер;
∙ организационно-административно участие в семинарната дейност на „Сиби“ за професионално обучение на юристи.

Requirements and necessary skills

∙ висше юридическо образование или студент 5-ти курс;
∙ желание за професионално развитие в областта на правно-издателската дейност;
∙ висока езикова култура и умения за прецизна работа с текстове;
∙ добра компютърна грамотност (Windows, MS Office);
∙ организационни умения;
∙ умения за работа в екип;
∙ отлично владеене на английски език, познания по право на ЕС и втори западен език са предимство.

We offer

∙ професионална кариера във водеща издателска фирма за правна литература;
∙ динамична работа в амбициозен екип;
∙ конкурентно възнаграждение, съобразено с резултатите от работата;
∙ възможност за развитие в областта на правото и информационните технологии.
Zaplatomer.bg