Сибола
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Експерт европейски проекти и програми
София
длъжност на пълно работно време

Експерт европейски проекти и програми

София длъжност на пълно работно време

За нас

„Сибола 2000“ ООД е компания, предоставяща консултантски услуги за развитие на бизнеса с проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В момента търсим да назначим външен експерт за разработка и управление на проекти.


Отговорности

Отговорности и предизвикателства:
• Участие в набирането, обработката и оценката на информация относно възможностите за финансиране на проекти по ЕСФ, с акцент ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Програма за развитие на селските райони“;
• Участие в разработването на цялостни проектни предложения за кандидатстване, с всички приложими документи;
• Съставяне финансови оценки и бизнес планове;
• Участие в цялостния процес по управление на проектите по време на изпълнението им;
• Съставяне на доклади за мониторинг, финансови отчети и други документи, свързани с изпълнението на проекти;
• Управление на комуникацията и координацията между клиенти, доставчици и партньори при подготовката и управлението на проектите.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към образование и опит:
• Висше образование – минимум бакалавърска степен;
• Много добро познаване на посочените програми и свързаното с тях законодателство;
• Задължителен предишен опит в разработването и управлението на проекти, финансирани по ОПИК/ОПРКБИ и/или ПРСР (минимум 5 проекта);
• Отлично владеене на българската граматика и правопис;
• Отлично боравене с MS Office (Word, Excel);
• Английски език на работно ниво.
Други изисквания:
• Способност за работа под напрежение и умения за спазване на крайни срокове;
• Организираност и внимание към детайлите;
• Ориентираност към постигане на резултати;
• Добри комуникативни способности;
• Шофьорска книжка – категория В – предимство.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:
• Работа на договор за поръчка (т. нар. „граждански договор“);
• Добро възнаграждение;
• Работа в компания с утвърдена репутация и 20-годишна история в сектора;
• Възможности за придобиване на много знания и опит;
• Отлична колегиална среда
• Работа от вкъщи.

В Сибола вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на човека и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Всички кандидати трябва да изпратят своята автобиография със списък с референтни проекти (с включени контакти на възложителите) до 10.11.2018г. на e-mail: info@cibolabg.com
Zaplatomer.bg