GfK Bulgaria
над 300 служителя
Специалист количествен и качествен контрол на маркетингови данни с английски език
София
длъжност на пълно работно време
Zaplatomer.bg