Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Експерт "Международно сътрудничество"
София
длъжност на пълно работно време

Експерт "Международно сътрудничество"

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Националният съюз на трудово-производителните кооперации търси да назначи за своя офис в гр. София на 8-часов работен ден „експерт международно сътрудничество“.

Задължения и отговорности:
Организира посещенията на чуждестранни гости на Съюза, делегати, работни групи.
Оказва всестранно съдействие на кооперациите за установяване на преки контакти с чуждестранни фирми.
Подготвя предложения, осигурява и изготвя документи, организира нормалното осъществяване на служебните командировки в чужбина.
Води отчета на задачите, произтичащи от задграничните командировки на служебни лица от Съюза.
Организира работни срещи на ръководството на Съюза с техни колеги от чужбина и участва активно в тези срещи.
Придружава чуждестранни делегации при посещението по покана на Съюза в България.
Превежда документи на Съюза на английски или френски език.

Изисквания за квалификация и опит:
Висше образование.
Отлично владеене на английски и френски език.
Минимум 3 години опит.
Компютърна грамотност.
Добри комуникативни умения.
Умение за работа в екип.

С предимство ще се ползват кандидати, които познават европейските институции.

Zaplatomer.bg