За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Административен сътрудник
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Административен сътрудник

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.

Отговорности

• Подпомага административните и технически дейности по функционирането на Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“;
• Участва в изготвяне на необходимата документация и координиране на действията по ремонт и оборудване на сградния фонд;
• Подпомага функционирането на новите услуги на фондация „За Нашите Деца“ в гр. Пловдив
• Подпомага с координирането на процеса по изграждането на Комплекс за Ранно Детско Развитие
• Приема, завежда и класира входяща и изходяща кореспонденция;
• Приема постъпили дарения и оформя нужната документация;
• Подпомага управлението на имуществото на Центъра и участва в инвентаризационните процедури;
• Участва в изготвянето на необходимата документация в различни конкурси и проекти, в които се включва организацията;
• Подпомага координирането при изпълнение на дейностите по проектите;
• Участва в организирането на кампании за привличане на стажанти и доброволци;
• Активно участва в организацията и провеждането на събития и кампании.

Изисквания и необходими умения

Професионални компетенции:
- Висше образование – в релевантна специалност;
- Умения и опит в администриране и координация на процеси;
- Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint);
- Отлични умения за писмена и устна комуникация;
- Опит в работа в екип;
- Свидетелство за управление на МПС, категория В – ще се счита за предимство;

Личностни качества и умения:
• Ефективна и делова комуникация;
• Отлични междуличностни умения
• Умение за създаването на атмосфера на доверие
• Дипломатичност и комуникативност;
• Умение за планиране;
• Инициативност, организираност, коректност, дискретност;
• Лоялност към работодателя;

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор.
• Благоприятна работна атмосфера.
• Колегиални отношения.
• Интересна и предизвикателна работа
• Професионални обучения и тренинги
Zaplatomer.bg