Екоинвест ЕООД
50 - 300 служителя Apply
Електротехник
Pazardzhik
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Електротехник

Pazardzhik full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

ЕКОИНВЕСТ – ЛИДЕР В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ПЛАСТМАСИ В БЪЛГАРИЯ: Приоритетната дейност на Екоинвест е свързана с рециклирането на пластмасови отпадъци от опаковки, в това число LDPE, HDPE, PP/PS, PP BIG BAGS, PET. Като отговор на тенденциите за увеличаване на дела на рециклираните пластмасови отпадъци за повторната им употреба, амбициите на фирмата са насочени към повишаване на качеството и количеството на произвеждания гранулат и повишаване процента на ефективно преработените отпадъци от пластмасови опаковки. След изпълнението на проект по ОП ”Развитие на конкурентнососбността в българската икономика 2007-2013”, процедура ”Енергийна ефективност и зелена икономика”, с помощта на съфинансиране от Евопейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, ще бъде внедрена иновативна енерго-ефективна и екологично разработена, технологична линия за рециклиране на твърди пластмаси. Тази инвестиция ще позволи на дружеството да постигне високо качество и ефективност на производството, както и да отговори на всички изисквания на международно признатите стандарти.

Responsibilities

Участва в поддържането и експлоатацията на ел.съоръжения, ел.проводи;
- Работа с инструменти и машини;
- Изграждане и поддръжка на електроинсталации;
- Подвързване, настройка и пускане в експлоатация на електросъоръжения;
- Диагностициране и отстраняване на проблеми в електрооборудването на производствените линии;
- Извършване на профилактични и ремонтни дейности, свързани с електрооборудването на предприятието;
- Участва в монтаж, настройка и пускане на нови специализирани машини;
- Извършва системен контрол на електрооборудването в предприятието.

Requirements and necessary skills

- Средно или висше техническо образование;
- Опит на подобна позиция;
- Познания в областта на ел. изграждането и поддръжка на ел.мрежи ще се счита за предимство;
- Шофьорска книжка категория “B”;
- Умение за работа в екип;
- Динамична и гъвкава личност с високо ниво на комуникативни и организационни умения;
- Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване съоръжения;
- Мотивация, желание за работа и професионално усъвършенстване;
- Отговорност, лоялност, екипна работа;
- познаване на реда и изискванията за извършване на ремонтни работи по електромрежите и електроинсталациите;
- познаване нормативните изисквания за безопасност на труда с електрически уреди;
следи за нормалната работа на електросъоръженията;
- обезпечава безаварийна и сигурна работа на всички видове оборудване и мощности, вентилационни и противопожарни установки;
- участва в провежданите профилактики и прегледи на електросъоръженията и измервателната апаратура.

We offer

- трудов договор на пълно работно време
- Добро и навременно заплащане
- Бонуси !!!
Zaplatomer.bg