Fullstack Developer (Python + Angular 2+)
Sofia, Sofia Region
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Fullstack Developer (Python + Angular 2+)

Sofia, Sofia Region full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Създадена през 2016 година, UVH разработва мобилни и уеб апликации. От 2017 влиза в партньорство с Vensy и започва да разработва голям иновативен проект, който да се използва в сферата на маркетинга и продажбите. Разработващата се в момента платформа използва най-новите и модерни технологии - Angular 2+, Django Rest, Machine Learning и Artificial intelligence като има за цел да подобри и улесни разбирането на конкретизирана таргет група и нейните нужди с цел използването за по-добър и качествен маркетинг на предлаганите продукти.

Във времена на голяма несигурност за стартиране на бизнес, проектът вече набира партньори като Publics, Havas, Python performance, Formula-E, O2 и други. В момента се търси Full Stack developer, който да се присъедини към българския екип в София.

Responsibilities

Софтуерният инженер ще бъде част от нашия екип в София. Ще отговаря за разработването на нови части на проекта, както и поддържане на вече създадените. Ще има възможността да участва във вземането на глобални решения за функционалността и фокуса на бизнес логиката.

Requirements and necessary skills

Django Rest framework;
Python;
Angular 2+;
HTML and CSS;
Responsive Web Design;
PostgreSQL/MySQL;
NoSQL (MongoDB);
AWS/Azure;
Docker;
Knowledge of OOP, design patterns, algorithms and data structures;
MVC/MVVM Framework;
Development and maintenance of CI/CD/CT pipelines;
A/B Testing;
Git;
Agile, Test Driven Development (TDD);
Excellent knowledge of English (written and spoken);

We offer

Django Rest framework;
Python;
Angular 2+;
HTML and CSS;
Responsive Web Design;
PostgreSQL/MySQL;
NoSQL (MongoDB);
AWS/Azure;
Docker;
Knowledge of OOP, design patterns, algorithms and data structures;
MVC/MVVM Framework;
Development and maintenance of CI/CD/CT pipelines;
A/B Testing;
Git;
Agile, Test Driven Development (TDD);
Excellent knowledge of English (written and spoken);
Zaplatomer.bg