Вход Мениджър ООД
Юрисконсулт
Sofia
full-time

Юрисконсулт

Sofia full-time

About us

“Вход Мениджър" ООД е най-голямата, динамична и бързо развиваща се фирма за професионална поддръжка и управление на етажна собственост. Във връзка с разширяване на дейността на Юридически отдел, търсим да назначим мотивирана и комуникативна личност на позицията Юрисконсулт.

Responsibilities

- Осъществяване на процесуално представителство, образуване и водене на изпълнителни и искови дела по реда на Граждански процесуален кодекс;
- Провеждане разговори и срещи с длъжници, във връзка с принудителното събиране на вземанията на дружеството;
- Интензивна административна работа с органите на общинската администрация и комунални дружества;
- Предоставяне на консултации по правни казуси, свързани с управление на етажна собственост по ЗУЕС ,ЗС и ЗУТ;
- Оказване на правна помощ ,по входирани сигнали, на клиенти на дружеството;
- Оказване на правна помощ на служителите в дружеството по въпроси, свързани с договорните права и задължения на дружеството;
- Изготвяне на договори, споразумения и други правни документи;

Requirements and necessary skills

Нужни качества:

- Умения за бързо разработване на юридически издържани решения в областта на гражданското право;
- Умения за водене на преговори;
- Умения за работа в екип;

Изисквания за заемане на позицията:

- Висше образование или в етап на завършване по специалност „Право”;
- Познаване на нормативните актове на Република България и в частност нормативните актове и съдебната практика във връзка с управление на етажна собтвеност и комплекси от затворен тип;

We offer

- Трудов договор, 8-часов работен ден;
- Нетно възнаграждение 700 лв./месечно;
- Модерна среда за работа;
- Колектив от млади и интелигентни хора;
- Отлично отношение;
- Възможност за развитие в структурата на фирмата;
Zaplatomer.bg