За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Социален работник
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Социален работник

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”.

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.

За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията
Социален работник!

Отговорности

- Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства, клиенти на центъра.
- Спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.
- Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда.
- Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги
- Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра
- Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии

Изисквания и необходими умения

Професионални компетенции:

- Висше образование – социални дейности, социална педагогика,психология, педагогика
- Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
- Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
- Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
- Предимство е опит в/или със системата за закрила на дететоЛичностни качества и умения:

- Умения за ефективна устна и писмена комуникация
- Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
- Умения за работа в екип
- Проактивност и гъвкавост
- Шофьорска книжка ще се счита за предимство

Ние Ви предлагаме

- Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
- Работа в отдаден и динамичен екип
- Принос към една благородна кауза
- Много добри условия на труд
Zaplatomer.bg