Специалист „Екология и опазване на околната среда” по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ (до завръщане на титуляра)
община Кричим
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Специалист „Екология и опазване на околната среда” по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ (до завръщане на титуляра)

община Кричим длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

община Кричим

Отговорности

• Осигуряване административното обслужване на физически и юридически лица по въпроси, свързани с околната среда, земеделие и животновъдство;
• Разработване на експертни анализи и изготвяне на становища по опазване на околната среда на населеното място и здравословната околна среда на населението;
• Организира, контролира, ръководи и отчита програмите за заетост в общината;
• Участва и осъществява контрол при изпълнението на проекти на общината, свързани с опазване и възстановяване на околната среда;
• Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания и необходими умения

• Минимална степен на завършено образование – висше инженерно-техническо, екология, екология и опазване на околната среда, специализации в областта на мониторинга на околната среда;
• Минимален професионален опит – стаж на подобна длъжност ще се счита за предимство;
• Брутна заплата за длъжността – 700 лв.;
• Други изисквания – предимство е опит и познание в прилагането на законодателството в областта, свързана с управлението на отпадъците, екологичното законодателство и опазване на околната среда;
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
Zaplatomer.bg