Holiday Inn Sofia
Сервитьор/ка / 20 часа седмично
София
длъжност на непълно работно време
До 500 лв.
Zaplatomer.bg