Краси - Нур ЕООД
Строителни работници за изливане на бетон
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Строителни работници за изливане на бетон

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

Описание

- Полагане на подови плочи /армировка,…/ - Отливане на подови плочи - Кофраж на стени с кофражна система - Поставяне на армировка

Профил

Имате желание за работа, изпълнителни сте и имате правилния ръчен манталитет.

Компетенции свързани с работата

- Нивелиране и подготовка на основите, строителната яма и насипване в зависимост от наклона
- Сглобяване на елементи в бетон (греди, прагове, бетонни плочи, ...)
- Събиране и сортиране на отпадъците и изхвърлянето им на определените места за третиране и/или складиране
- Почистване на бетонните повърхности и пясъка
- Монтиране на уплътнители елементи (фуги и други)
- Довършителни работи и монтаж на дървен кофраж и кофражни елементи (армировка, извити кофражи, монтажни части,…)
- Монтаж на носещи конструкции (скелета, скоби, платформи,….)
- Монтаж на бетонна армировка Задължения на работното място (сигурност, съхранение на оборудване и материали, ...)
- Сглобяване и разглобяване на бетонни детайли

Изисквания и необходими умения

Работа под напрежение
Планиране (= извършване на поръчки)
Съответствие с правилата и договореностите
Умения за носене на отговорност
Умения за самостоятелна работа
Умения за адаптиране при променящи се обстоятелства (гъвкавост)
Умения за комуникация
Желание за обучение и самоусъвършенстване
Умения за работа в екип
Zaplatomer.bg