"Контракс-Смолян" ЕООД
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Сервизен специалист
Смолян
длъжност на пълно работно време

Сервизен специалист

Смолян длъжност на пълно работно време

Отговорности

Софтуерна и хардуерна поддръжка на компютърна техника в сервизна база: Диагностика, ремонт и поддръжка на компютърна техника, периферни и мрежови устройства. Инсталиране и настройка на операционни системи, драйвери и програми; Отстраняване на технически проблеми в Windows базирани операционни системи; Разглобяване, почистване и профилактика на компютри и лаптопи; Диагностика и подмяна на неработещи компоненти, търсене и поръчка на части, извършване на ремонти;

Изисквания и необходими умения

- Добри технически умения;
- Познаване на процесите по поддръжка на персонални и преносими компютри, добри мрежови познания;
- Отлични комуникативни умения;
- Отговорност към поставените задачи;
- Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми;
- Умения за правилно разпределяне на времето и задачите;
- Способност за работа в динамична среда и спазване на крайни срокове;
- Готовност за стриктно спазване на фирмената политика.

- Свидетелство за управление на МПС, категория В;

За предимства се считат:
- Предишен опит на подобна позиция;
- Добро владеене на английски език.

Ние Ви предлагаме

- Отлични условия на работа; добра работна атмосфера.
- Работа с утвърдени на пазара продукти и търговски марки;
- Вътрешно-фирмено обучение; възможности за придобиване на нови знания и професионално развитие. Специализирани фирмени обучения и сертификации.
- Работа в динамичен екип от професионалисти;
Zaplatomer.bg