Пластимо АД
Огняр
гр.Самоков
full-time

Огняр

гр.Самоков full-time

Responsibilities

1. Да следи за правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за газ и в котелна зала.
2. Да наблюдава уредите за контрол и при нарушаване на технологичния режим да сигнализира прекия ръководител.
3. Да участва в настройването на възлите и агрегатите, да попълва необходимата документация.

Requirements and necessary skills

• Правоспособност за огняр (машинист на котли с високо налягане) – III-та и по-висока степен.
• Отговорност, прецизност, дисциплинираност, умение за работа в екип.

We offer

Фирмата предлага възнаграждение – по споразумение. Социални придобивки – ваучери за храна.

Документи за кандидатстване: СV.
Само одобрените кандидати ще бъде поканени на интервю.
Zaplatomer.bg