Пластимо АД
Огняр
гр.Самоков
длъжност на пълно работно време
HRW 2019