Сдружение Тацитус
Occupational Therapist (ерготерапевт), прилагащ принципите на сензорната интеграция
София, Дружба 1, ул. Тирана 63
full-time

Occupational Therapist (ерготерапевт), прилагащ принципите на сензорната интеграция

София, Дружба 1, ул. Тирана 63 full-time

About us

Нуждаем се от мотивирани специалисти в областта на ерготерапията, рехабилитацията, кинезитерапията, специалната педагогика, логопедията, социални дейности, началната и предучилищна педагогика, които да се научат да прилагат принципите на сензорната интеграция при ранна интервенция на деца от аутистичния спектър.

Ерготерапията е в основата на уменията на децата за учене, комуникация, двигателни умения, развитие на всички сетивни системи (зрителна, вестибуларна, слухова и т.н.), повишаване на самочувствието, удовлетвореност и вътрешна мотивация да участват активно в игри, училищни задачи, социализация
Работата е насочена към развитието на способността на мозъка да получава, обработва/процесира и организира сензорната информация, която възприемаме чрез всички сензорни системи в тялото ни (зрителна, слухова, вестибуларна и т.н.) посредством използването на специфично оборудване и материали.

Одобрените кандидати ще работят под супервизия на ерготерапевт, ще получават регулярни обучения в България и чужбина.
Владеенето на английски език е предимство!
Очакваме Ви!

Responsibilities

Изисквания и необходими умения
Образователна степен (бакалавър или магистър) в следните специалности: ерготерапия, рехабилитация, кинезитерапия,специална педагогика, логопедия, социални дейности, начална и предучилищна педагогика
• Владеене на английски език – писмен и говорим
• Опит в работа с деца с аутизъм не е задължителен
• Компютърна грамотност
• Добро общо физическо състояние, което предполага работа с малки и енергични деца: често сесиите преминават под формата на игра с тичане, вдигане на детето, люлеене, гоненица и др. физически игри
• Възможност за работа и търпимост в шумна среда
• Добра организираност, отговорност и ангажираност при изпълнение на служебните задължения
• Умения за работа в мултидисциплинарен екип

We offer

Ние Ви предлагаме:

• Възможност за поемане на съботно-неделни сесии
• Възможност за започване на половин работен ден
• Работа под супервизия
• Трудов договор
• Отлични условия на работа в приятна среда с млад и ентусиазиран екип
Zaplatomer.bg