Софтуерен разработчик
Русе
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Софтуерен разработчик

Русе длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

еКонсултинг ООД е фирма е основана през далечната 2001 година. През дългогодишна си история фирмата специализира в разработка на високо технологични Интернет и мултимедийни приложения.

Отговорности

Съставя алгоритми и разработва определени програми или части от тях. Проектира, разработва, въвежда, адаптира и поддържа програмни продукти и системи. Подготвя документацията и инструкциите за използването на програмните продукти и системи. Организира функционирането на компютърните мрежи и системи и тяхната защита. Участва при избора и въвеждането на компютърното оборудване. Обучава персонала за работа с компютърното оборудване и с програмните продукти и системи. Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното осигуряване. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания и необходими умения

1. Microsoft Visual Studio 2015 or later
2. Добро владеене на различните .NET технологии. C#.
3. Базисни познания на технологиите на Microsoft за разработка на софтуер под Windows.
4. Базисно познания по HTML, CSS, JS

Плюсове
1. Добро владеене на Английски език
2. Познаване на CVS, SVN, JIRA
3. Познаване на Visual C++
4. Mobile development - XCode, Adroid Studio, Xamarin
5. Windows Presentation Foundation (XAML), Xamarin Forms,
6. ffmpeg, UPnP, DLNA specifications, Linux and Mac development

Ние Ви предлагаме

1. Атрактивно възнаграждение
2. Бонус програми
3. Работа в група с опитни специалисти
4. Поглед върху последните технологии в областта на мултимедията и Интернет технологиите
5. Разработка на индивидуални проекти
6. Интернационална работна среда
Zaplatomer.bg