ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Старши експерт – изследвания, анализи и организиране на събития
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Zaplatomer.bg