Балканинвест. ЕУ ЕООД
Logistics Expert with previous experience as Customs agent
Офис на бул. "Цариградско шосе"
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
HRW 2019