СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Ръководител клинични изпитвания
София
full-time
Between 3000 and 4000 bgn

Ръководител клинични изпитвания

София full-time Between 3000 and 4000 bgn

About us

За наш клиент водеща чуждестранна компания в областта на клиничните проучвания търсим мотивиран, отговорен, енергичен професионалист, който би могъл да започне работа възможно най-скоро.

Responsibilities

Отговаря за доброто управление на изпълнението на проучванията провеждани от клиничните лаборатории във фирмата, в съответствие с протокола, стандартните оперативни процедури, добрата клинична практика и всички приложими регулаторни изисквания;
Подпомага на дейности за развитие на бизнеса-- осъществява връзка с клиентите, гарантира, че продуктите отговарят на техните маркетингови цели и са медицински / научно точни, води кореспонденция, следи публикации свързани с клиничните проучвания , контактува с браншови / професионални асоциации;
Одобрява финансовите и експерименталните протоколи, докладите от проучванията;
Контролира от научна гледна точка клиничните изпитвания, потребителските тестове в съответствие с валидните процедури и с добрите клинични практики и стандарта ISO;
Управлява екип от специалисти;

Requirements and necessary skills

Университетско образование по биология, медицина , фармация;
Опит в мониторинг/управление на клинични изпитвания – мин 4 г.;
Разбира процесите в клиничните изпитвания и притежава задълбочени познания свързани с регулаторните изисквания;
Отлични организационни и управленски умения
Отлично владеене на писмен и говорим английски език
Добро владеене на MS Outlook, MS Word и MS Excel, Internet;

We offer

Отлична възможност за професионална реализация в творческа среда;
Водеща роля в изграждането на екипа, процесите и организацията на работа;
Стартово възнаграждение 3000-3400 лв.(нето)Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД е регистрирана под номер 2221 валиден от 16.02.2017 да извършва дейности по подбор на персонал от МТСП.
Zaplatomer.bg