КОМТЕК 2006 ООД
5 - 10 служителя Apply
Офис мениджър
Sofia
full-time

Офис мениджър

Sofia full-time

About us

„КОМТЕК 2006“ ООД е оторизиран партньор на Motorola Solutions за България и предлага на пазара инженеринг на трънкинг, конвенционални аналогови и цифрови радиосистеми в това число TETRA и DMR мрежи, широколентови PTP/PMP мрежи, радио системи за пренос на глас, данни и мултимедия.

Responsibilities

Основни задължения:
- Подпомага и координира работата на Управителя;
- Осъществява комуникацията между служителите на фирмата, клиенти, бизнес партньори и др.;
- Оформя и разпределя кореспонденцията, свързана с дейността на фирмата;
- Помага и изготвя различна бизнес документация на фирмата;
- Обработва първични счетоводни документи;
- Координира и организира административната дейност в офиса;
- Контрол на потока от информация чрез телефон, e-mail, поща и куриери;
- Водене на кореспонденция с клиенти и доставчици;
- Изготвяне на отчети и справки за нуждите на мениджмънта;
- Изготвяне и изпращане на оферти.

Requirements and necessary skills

Изисквания към кандидата:
- Завършено висше или средно образование;
- Прецизност, лоялност, комуникативност и инициативност;
- Опит на подобна позиция е предимство;
- Отлично владеене на английски език писмено и говоримо;
- Много добри компютърни умения – работа с MS Office и Internet;
- Умения за водене на кореспонденция;
- Умения за работа с офис техника.

Личностни качества:
- Много добре развити организационни и координационни качества;
- Комуникативност, инициативност и отговорно отношение;
- Умения за работа по няколко задачи едновременно;
- Умения за работа в екип.

We offer

Компанията предлага
- Работа на трудов договор;
- Много добри условия на работа;
- Добро възнаграждение;
- Работа в динамичен и иновативен екип;
- Дългосрочно сътрудничество.
Zaplatomer.bg